Wij willen recht doen aan drie basisbehoeften van het kind zoals die onder woorden zijn gebracht door pedagoog Luc Stevens.

Allereerst hebben kinderen behoefte aan een goede relatie met de leerkracht en met de andere kinderen in de groep. Een kind moet de zekerheid hebben: de leerkracht is er voor mij als ik hem of haar nodig heb. In de groep kunnen wij elkaar vertrouwen.
Verder is het belangrijk dat kinderen competentie ervaren. Als een kind merkt dat het bepaalde dingen kan en daarvoor waardering krijgt, nodigt dat uit tot meer. Zo gaat het kind steeds nieuwe uitdagingen aan, die nodig zijn om te groeien.
De behoefte aan autonomie houdt in dat kinderen zelf verantwoordelijk willen zijn. Zij weten vaak heel goed wat zij nodig hebben om verder te komen in hun leerproces. Het stimuleert hen als zij zelf keuzemogelijkheden hebben en initiatieven kunnen nemen. Als aan de bovenstaande behoeften wordt voldaan, kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Praktisch betekent dit voor ons dat wij zorgen voor een onderwijsomgeving met aan de ene kant duidelijke regels en afspraken en aan de andere kant ruimte om opdrachten zelfstandig uit te voeren. Dit kan zijn in de vorm van een weektaak: een serie opdrachten die kinderen zelf moeten inplannen, afmaken en nakijken. Soms betekent het: op het lesplein buiten de klas werken, alleen of in een groepje.
Met een eigentijds leerstofaanbod en geschikte materialen zorgen wij ervoor dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.