CBS De Bron is een christelijke basisschool. Wij maken deze identiteit op verschillende manieren zichtbaar in de school.

Vanuit de Bijbel zijn wij gemotiveerd om ieder kind tot zijn recht te laten komen. Iedere dag maken wij bewust tijd voor Bijbelverhalen, liedjes, gebed en gesprekken over de dingen die de kinderen bezighouden. De christelijke feestdagen vieren we in de klas, in de school en soms in de kerk. De naam van onze school De Bron verwijst naar onze inspiratiebron, de verhalen uit de Bijbel.

Voorop staat dat elk kind er mag zijn. De kinderen leren rekening te houden met elkaar en onderlinge verschillen te respecteren. Zij leren samenwerken en voor elkaar te zorgen, maar ook kritisch na te denken en zelfstandig taken aan te pakken. Wat wij ieder kind namelijk willen meegeven is dit: een stevige basis om zelfstandig, verantwoordelijk en liefdevol in de wereld te staan.

Belangrijk is de rust in onze school. Met modern en goed onderwijs, duidelijke regels en een vast dagritme geven wij de kinderen de ruimte om te leren en de eigen talenten te ontwikkelen.

.