Welkom op de website van basisschool De Bron.

CBS De Bron is een middelgrote school in Bolsward met ongeveer 330 leerlingen. De kinderen komen uit alle delen van de bevolking. We mogen onze school met recht een kleurrijke school noemen.

De school is gunstig gelegen te midden van nieuwbouwwijken en allerlei voorzieningen zoals de sportvelden en het zwembad. Wij hebben een ruim en eigentijds gebouw aan De Blink 1. Door de ruime opzet is de school gezellig en overzichtelijk, terwijl wij ook de voordelen van een grote school kunnen benutten.

Uitgebreide informatie over onze school vindt u in de schoolgids.

CBS De Bron, daar kun je op rekenen!

Laatste Nieuws

Onderwijskundige en pedagogische visie

Onze identiteit is leidraad voor ons onderwijskundig en pedagogisch handelen. We werken vanuit 3 basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Integraal Kindcentrum (IKC) De Bron/Blinker

In samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland en De Blinker verzorgen wij onderwijs en opvang voor kinderen van 0-13 jaar.  Uw kind kan hier terecht voor onderwijs, peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Klik hier voor meer informatie.

Belangrijke telefoonnummers

Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO) Stichting Kinderopvang Friesland 0517 380 680 info@kinderopvangfriesland.nl

Schoolmaatschappelijk werk Timpaan Welzijn  mevr. Ilse Nieuwhof, tel 0515-421313.           e-mail: i.nieuwhof@sudwestfryslan.nl