In de school is een ouderraad (OR) actief die bestaat uit 12 ouders. De ouderraad komt zo’n acht keer per schooljaar bijeen. De ouderraad heeft de volgende taken:

 • organiseren van en meewerken aan diverse activiteiten die door school georganiseerd worden: Sinterklaas, Kerstmis, sportdag, afscheid groep 8, ouderavond etc.;
 • adviezen geven aan medezeggenschapsraad over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.

Voor vragen, suggesties, wensen of kritiek kunt u de OR altijd bereiken. Op school vindt u in de postkamer een postvak van de OR. U kunt ook mailen via: DeBronOR@palludara.nl

De leden van de ouderraad zijn:

 • Esther Keur (voorzitter)
 • Sandra Krul (penningmeester)
 • Marianne Dijkstra
 • Feikje van der Ploeg
 • Margreet Bleeker
 • Marieke Krikke
 • Manon Franzen
 • Wiea Cuperus
 • Jantine Vogelzang
 • Sijbrig Eijer
 • Margje Terwisscha van Scheltinga