Welkom op de website van basisschool De Bron.

CBS De Bron is een middelgrote school in Bolsward met ongeveer 330 leerlingen. De kinderen komen uit alle delen van de bevolking. We mogen onze school met recht een kleurrijke school noemen.

De school is gunstig gelegen te midden van nieuwbouwwijken en allerlei voorzieningen zoals de sportvelden en het zwembad. Wij hebben een ruim en eigentijds gebouw aan De Blink 1. Door de ruime opzet is de school gezellig en overzichtelijk, terwijl wij ook de voordelen van een grote school kunnen benutten.

Uitgebreide informatie over onze school vindt u in de schoolgids.

CBS De Bron, daar kun je op rekenen!

Agenda

Laden… Laden…

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief van De Bron

Met de lancering van de nieuwe website verschijnt ook de nieuwe versie van de nieuwsbrief. Nieuwe stijl, geschikt voor mobiele apparaten en rechtstreeks in uw mailbox te lezen!

Klik hier om naar de pagina van de nieuwsbrief te gaan.

Akertje

Bekijk hier het laatste Akertje van De Bron

De schoolkrant in een nieuw jasje. We hebben afscheid genomen van de oude, vertrouwde papieren versie. In plaats daarvan brengen wij u nu via de digitale weg maandelijks op de hoogte van het reilen en zeilen op ‘de Bron’.

Klik hier om naar de pagina van het Akertje Digitaal te gaan.

Kangoeroeklas

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn we met de Kangoeroeklas gestart.
Dit is een klas waar voor leerlingen iets extra’s te halen valt. Voor de meer begaafde leerlingen: opdrachten die aansluiten bij hun kennis en denkniveau. Uit de literatuur en uit ervaring van plusklassen blijkt dat 2 uur per week extra tijd voor andere taken erg stimulerend voor deze leerlingen is. Geen verrijkingsstof, dat gebeurt in de groep, maar opdrachten die een beroep doen op vaardigheden zoals: samenwerken, volgens een stappenplan werken, ontdekkend leren, presenteren, doorzetten, en af en toe ook mislukken.
De kangoeroeklas is er ook voor leerlingen die meer tijd nodig hebben in hun ontwikkeling voor de basisvaardigheden: opdrachten en ondersteuning die passen bij hun kennis en denkniveau.

Onderwijskundige en pedagogische visie

Pedagogische visie DeBron

Onze identiteit is leidraad voor ons onderwijskundig en pedagogisch handelen. We werken vanuit 3 basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Kinderopvang en BSO

Kinderopvang

Wanneer u gebruik wilt maken van kinderopvang, dan biedt Stichting Kinderopvang Friesland uit Franeker opvang aan in onze school. Klik hier voor meer informatie.

‘Goed onderwijs is niet het vullen van het hoofd, maar het ontsteken van een vuur’

Belangrijke telefoonnummers

Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO) Stichting Kinderopvang Friesland 0517 380 680 info@kinderopvangfriesland.nl

Schoolmaatschappelijk werk Timpaan Welzijn Ellen Lageveen

0515 421313 e.lageveen@timpaanwelzijn.nl