Welkom op de website van basisschool De Bron. ‘De Bron’ is een middelgrote, gezellige en overzichtelijke basisschool in Bolsward die in de jaren 2008-2009 volledig is gerenoveerd. Hierbij zijn de voordelen van een grote school benut, maar de overzichtelijkheid van een kleine school is daarbij ook bewaard.

De instroom van kinderen komt uit alle lagen van de bevolking. We mogen onze school met recht een kleurrijke school noemen die gunstig gelegen is te midden van nieuwbouwwijken en allerlei voorzieningen zoals sportvelden en zwembad.

Door een optimale inzet kunnen we met recht zeggen: De Bron, daar kun je op rekenen.

Agenda

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief van De Bron

Met de lancering van de nieuwe website verschijnt ook de nieuwe versie van de nieuwsbrief. Nieuwe stijl, geschikt voor mobiele apparaten en rechtstreeks in uw mailbox te lezen!

Klik hier om naar de laatste nieuwsbrief te gaan.

Akertje

Bekijk hier het laatste Akertje van De Bron

De schoolkrant in een nieuw jasje. We hebben afscheid genomen van de oude, vertrouwde papieren versie. In plaats daarvan brengen wij u nu via de digitale weg maandelijks op de hoogte van het reilen en zeilen op ‘de Bron’.

Klik hier om naar het laatste Akertje Digitaal te gaan.

Kangoeroeklas

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn we met de Kangoeroeklas gestart.
Dit is een klas waar voor leerlingen iets extra’s te halen valt. Voor de meer begaafde leerlingen: opdrachten die aansluiten bij hun kennis en denkniveau. Uit de literatuur en uit ervaring van plusklassen blijkt dat 2 uur per week extra tijd voor andere taken erg stimulerend voor deze leerlingen is. Geen verrijkingsstof, dat gebeurt in de groep, maar opdrachten die een beroep doen op vaardigheden zoals: samenwerken, volgens een stappenplan werken, ontdekkend leren, presenteren, doorzetten, en af en toe ook mislukken.
De kangoeroeklas is er ook voor leerlingen die meer tijd nodig hebben in hun ontwikkeling voor de basisvaardigheden: opdrachten en ondersteuning die passen bij hun kennis en denkniveau.

Onderwijskundige en pedagogische visie

Pedagogische visie DeBron

Onze identiteit is leidraad voor ons onderwijskundig en pedagogisch handelen. We werken vanuit 3 basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang (TSO)

Als u uw kind laat overblijven, wilt u natuurlijk dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. In de overblijfsituatie willen wij aansluiten bij de gewoonten en het pedagogisch klimaat van de school.

‘Goed onderwijs is niet het vullen van het hoofd, maar het ontsteken van een vuur’

Belangrijke telefoonnummers

Tussenschoolse opvang (TSO) Stichting Cajas, Susanne Taris 06 3756 8177, s.taris@cajas.nl Algemene informatie: www.cajas.nl of info@cajas.nl

Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO) Stichting Kinderopvang Friesland 0517 380 680 info@kinderopvangfriesland.nl

Schoolmaatschappelijk werk Timpaan Welzijn Ellen Lageveen 0515 421313 e.lageveen@timpaanwelzijn.nl