Open Workshops as. vrijdag

Wat zal er vrijdag weer voor moois gemaakt worden? U als ouder / verzorger / pake of beppe mag het komen bewonderen. U bent vanaf 13.00 uur van harte welkom bij de workshops in de groepen 5 t/m 8.