Nieuwe instroomgroep op c.b.s. de Bron

 

Evenals vorig jaar mogen we ook nu kort na de kerstvakantie starten met een extra groep voor alle kinderen die in de loop van het lopende cursusjaar nog 4 jaar worden. Dit is natuurlijk prachtig nieuws! Op deze wijze kunnen de nieuwe leerlingen bij hun start in een prachtig kleine groep beginnen. De groep 1d van juf Mirjam Zweers en juf Neeltje Kooistra telt eind december 21 leerlingen. Op woensdag 16-01-2018 gaan we officieel van start met de nieuwste instroomgroep (groep 1e) Juf Botsy Greijdanus en juf Ymkje van der Zee krijgen de verantwoording over deze groep.  We gaan opnieuw gebruikmaken van het noodlokaal bij de ingang van het bovenbouwplein. Juf Botsy Greijdanus en juf Ymkje van der Zee zorgen ook deze keer voor een uitdagende inrichting. Ook de contacten met de ouders/verzorgers van deze groep worden van tevoren gelegd. We hopen op een prettige samenwerking met een ieder.

Kent u nog buren of kennissen die binnenkort kinderen hebben die naar school mogen! Laat ze weten dat ze op onze school van harte welkom zijn in onze (kleine) nieuwe groep.