Voor de groep: maandag t/m woensdag groep 4a


Ik ben Wies Vellinga.
Bolswarder in hart en nieren. Ons vrolijke gezin, mijn basis, bestaat momenteel uit 18 personen. Christelijk onderwijs is een bewuste keuze. Ik ben hoofdleidster van kleuterscholen geweest. Volgde diverse cursussen; adaptief onderwijs, kind en jeugdpsychiatrie, intervisie, omgaan met kinderen die mishandeld dan wel verwaarloosd zijn, seksuele opvoeding in de basisschool en een cursus MR. Ik was redacteur van de schoolkrant, voorzitter van de ouderraad en initiatiefnemer voor de luizen controles. Ik vind humor heel belangrijk. Ik zit namens het personeel in de MR. In tijden van verdriet en rouw probeer ik leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te begeleiden. Ook zorg ik er voor dat er een passende gedenkplek op school wordt ingericht als dat noodzakelijk is. Naast mijn werk op school ben ik Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.


Iedereen is van harte welkom in onze groep.

Email: wiesvellinga@palludara.nl