Aanwezig: woensdag t/m vrijdag groep 3a, onderbouwcoördinator


Ik ben juf Anke Ponne . Sinds 2008 ben ik werkzaam binnen het basisonderwijs. Ik ben tijdens deze jaren werkzaam geweest op CBS de Wegwijzer in Kollumerpomp waar ik les heb gegeven aan combinatiegroep 1,2,3. Op deze school blijf ik naast mijn lesgeefdagen op CBS de Bron twee dagen werkzaam.

Tijdens mijn studie aan de PABO heb ik gekozen voor specialisme jonge kind. Mijn hart en passie liggen bij het jonge kind en hun ontwikkeling. Elk kind is uniek, ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. De basis voor het hele leer- en ontwikkelingsproces op school wordt gelegd in de onderbouwgroepen. Ik vind het prachtig om als onderbouwleerkracht hierin een belangrijke rol te spelen en een stevige basis aan de kinderen mee te geven door het beste uit de ontwikkeling van het kind te halen. Daardoor geef ik elke dag met veel plezier les aan het jonge kind.

Naast mijn werkzaamheden als onderbouwleerkracht heb ik vele kansen benut mij verder te ontwikkelen binnen mijn vakgebied. Na het volgen van diverse opleidingen ben ik inmiddels in het bezit van diploma’s als intern begeleider en specialist jonge kind. Ik hoop deze opgedane kennis volop in te kunnen zetten bij u op school. Ook zie ik uit naar een fijne samenwerking binnen het team op CBS de Bron maar natuurlijk ook naar de samenwerking met u als ouders!!


Emai: ankeponne@palludara.nl