Voor de groep: Woensdag om de week, donderdag, vrijdag groep 7b


Even voorstellen: ik ben Afke Postma en woon in Boazum, een gezellig dorp midden in de Friese landerijen. Exmorra is mijn geboorteplaats, ons gezin was daarom gericht op Bolsward. Door deze binding met Bolsward is het voor mij erg leuk om hier les te mogen geven. De meeste plaatsen, gebruiken en evenementen rondom en in Bolsward zijn mij bekend wanneer kinderen en ouders hierover vertellen.

In 2006 ben ik op een kleine dorpsschool gestart als juf. Sinds 2009 ben ik werkzaam op CBS de Bron.

Een prettige, veilige en vertrouwde sfeer in de klas is voor mij een voorwaarde om kinderen tot leren te brengen.


Heeft u vragen over uw kind, kom dan gerust langs, of neem contact op via email.

Email: afkepostma@palludara.nl