Voorheen kende Bolsward 3 christelijke basisscholen, dit waren De Hoeksteen, de Kandelaar en De Regenboog.

In 1993 zijn deze christelijke basisscholen gefuseerd tot Christelijke basisschool De Bron. De eerste directeur van de nieuwe school was dhr. S. Yska. De Bron telde bij haar ontstaan ongeveer 180 leerlingen.

Vanwege de groei heeft De Bron in de jaren 2008 en 2009, na een lange voorbereidingstijd een grondige verbouwing en uitbreiding met nieuwbouw doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een fantastisch mooi nieuw modern schoolgebouw, in frisse kleuren en voorzien van de hedendaagse moderne middelen. In april 2009 is de nieuwe school feestelijk geopend. De gemiddelde groepsgrootte is laag.

Veroorzaakt door de groei en natuurlijk verloop, zijn er de laatste jaren diverse nieuwe leerkrachten bij De Bron benoemd. Het bestuur is zich bewust van het personeelsbeleid en stuurt erg op het aantrekken van kwaliteit, als het gaat om nieuwe leerkrachten. Momenteel is er een gezond evenwicht van jonge leerkrachten en ervaren oudere leerkrachten.

Een duik in de geschiedenis van onze voorgangers

CBS De Bron werd op 1 augustus 1993 werkelijkheid. Door wettelijke regelingen werden de drie Prot. Chr. basisscholen in Bolsward gedwongen na te denken over een fusie. Dat waren De Hoeksteen, De Kandelaar en De Regenboog.
De nieuwe school werd gerealiseerd rond de west- en zuidkant van sporthal De Middelzee waarbij De Kandelaar en OBS De Blinker van gebouw ruilden. Een naam was nog niet bekend, maar weldra viel de keuze op De Bron, een naam die in meerdere opzichten uitdrukking gaf aan waar de school voor wilde staan.

Met ingang van 2017/2018 maakt CBS De Bron deel uit van Stichting Palludara. Dit is een organisatie voor Protestants Christelijk basisonderwijs in de gemeente Súdwest Fryslân. Stichting Palludara beheert 14 basisscholen.