Sander de Rouwe reikt Edu-robot uit aan groep 8

Vanmorgen heeft Sander de Rouwe aan groep 8a de Edu-robot uitgereikt. Dit geweldige project is met veel enthousiasme ontvangen door de leerlingen.

Alle basisscholen in Friesland krijgen dit schooljaar een robot. De EDU-robot moet kinderen enthousiast maken voor techniek, zodat er ook in de toekomst goed opgeleid technisch personeel te vinden is.

De EDU-robot is een initiatief van het Innovatiecluster Drachten. Hierin werken  zestien technologisch vooruitstrevende bedrijven, zoals Philips, samen. In dit samenwerkingsverband staat kennisontwikkeling en kennisoverdracht centraal via interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk. Door kinderen al jong enthousiast te maken voor techniek hopen de bedrijven in de toekomt voldoende personeel te hebben.
Alle 415 Friese basisscholen zullen daarom in 2017 een robot krijgen, vanmorgen waren wij dus aan de beurt. Naast de robots is ook een lespakket beschikbaar.