Integraal Kindcentrum (IKC) De Bron/Blinker

Een IKC is een centrum waar de kinderen van 0 tot 13 jaar zich vanuit eenzelfde pedagogische visie kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Het aanbod gaat van kinderopvang van de allerkleinsten via kinderopvang, peuterspeelzaal tot BSO en vakantieopvang. Taal- en rekenontwikkeling, maar ook sport en cultuur zullen een belangrijke plaats innemen in het kindcentrum. Regels en afspraken worden op elkaar afgestemd. Welke opvang vormen hebben wij binnen onze school:

Kinderdagverblijf De Bron/ Blinker 0-4 jaar
Open maandag tm vrijdag 7.00-18.15

Peuterspeelzaal De Bron/ Blinker 2-4 jaar
Open dinsdag, donderdag 8.15-11.45 (mogelijkheid tot meer dagen)

Peuterspeelzaal De Stampertjes (Huylckenstein) 2-4 jaar
Open maandag tm vrijdag 8.15-11.45

Buitenschoolse opvang De Bron/Blinker 4-12 jaar
Open maandag tm vrijdag 7.00-18.15

U kunt uw kind(eren) inschrijven via de website: www.kinderopvangfriesland.nl De plaatsingsmedewerker neemt vervolgens contact met u op. U kunt haar ook rechtstreeks bereiken via 0517-380680 of via de mail info@kinderopvangfriesland.nl

Meer informatie over Stichting Kinderopvang Friesland is te vinden op: www.kinderopvangfriesland.nl/bronblinker