Voor buitengewoon verlof moet u een aanvraag indienen bij de directie.
U kunt hier het formulier downloaden dat daarvoor nodig is. U kunt het ingevuld formulier, voorzien van een handtekening, inleveren bij de leerkracht of directie.