Lid worden van de vereniging

Onze school gaat uit van de Vereniging van Protestants-Christelijk basisonderwijs te Bolsward.

In onze vereniging zijn het de leden (voor het merendeel ouders van schoolgaande kinderen), die het beleid en beheer van de school vormgeven. Uiteraard samen met de directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Als lid van de vereniging bent u direct betrokken bij het opstellen, uitvoeren en controleren van het beleid van de school.

U hebt stemrecht binnen de vereniging en u kunt eventueel ook lid worden van het bestuur. Dit lidmaatschap staat op naam. Het lidmaatschap is €15,- per jaar per lid.

De leden worden minimaal eenmaal per jaar uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Deze vindt meestal plaats omstreeks juni.

Van een nieuw lid verwachten wij dat hij/zij heeft kennisgenomen van de grondslag en het doel van de vereniging. Wij verwachten dat een nieuw lid deze grondslag en het doel van de vereniging onderschrijft of respecteert.

Door lid te worden van de vereniging geeft u een extra waarde aan de betrokkenheid bij de school. Een lidmaatschap wordt daarom van harte bij u aanbevolen.

U kunt lid worden via het aanmeldingsformulier welke is te verkrijgen bij de directie of via de link linksonder op de site. Inleveren kan via de e-mail of bij de directie.

H. Priem

Voorzitter