De schoolgids is een leesstuk, waar veel informatie over het schooljaar in staat. De school vertelt vanuit welke visie gewerkt wordt. Dit heeft gevolgen voor de onderwijsinhoud. Je leest op welke manier de organisatie is ingericht. Veel activiteiten hebben te maken met de feest- en bijzondere dagen, reizen en excursies en studiemomenten. Het is goed om de data in de eigen agenda in te noteren. De school verantwoordt het onderwijs van het afgelopen jaar en geeft de plannen aan voor het komende schooljaar. Kortom met de schoolgids presenteert de school zich. Elk jaar krijgen de kinderen in de eerste schoolweek een verkort exemplaar van de schoolgids mee naar huis. De volledige versie is altijd op de website te vinden. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Klik op de link op naar de schoolgids te gaan

Schoolgids 2017-2018 CBS De Bron