Veilig naar school

In samenwerking met De Blinker zijn wij bezig om de verkeersveiligheid te verbeteren rondom de beide basisscholen. De Blinker is al in gesprek geweest met de gemeente voor verschillende aanpassingen in de wijk. Om de gesprekken nog meer kracht bij te kunnen zetten, hebben we uw hulp nodig. We willen van u graag weten welke problemen en welke gevaarlijke situaties u of uw kind tegenkomt op de weg naar school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevaarlijke oversteekplaatsen en/of onoverzichtelijke en drukke (wacht)plekken rondom de school.

U kunt uw reactie sturen naar mzr@debronbolsward.nlAlvast bedankt voor uw medewerking.