Aanwezig: Dinsdag & donderdag


Mijn naam is Lies Kramer. Ik woon in Bolsward.
Mijn opleiding voor het onderwijs heb ik gevolgd aan de Chr. Pedagogische Academie De Klokkenberg in Nijmegen. Daar heb ik in 1974 mijn diploma gehaald. Specialisaties waren muziek en geschiedenis. Na het behalen van het diploma heb ik eerst een jaar in Engeland gewerkt.
Per 1 september 1975 kreeg ik een baan bij het Christelijk lager onderwijs in Bolsward. Eerst aan de Rehobothschool, die een jaar later de naam De Kandelaar kreeg. Vervolgens na de fusie van de drie PC basisscholen op De Bron.
Ik heb voornamelijk lesgegeven in de groepen 3 t/m 5 (of zoals het vroeger heette: klas 1, 2, 3). Vooral lesgeven in groep 3 heb ik lang en met veel plezier gedaan.
In 1979 ben ik voor mijn diploma LO Engels geslaagd en in 1999 voor het diploma Remedial Teacher. Andere jaren heb ik allerlei kortdurende cursussen gevolgd om me te verdiepen op gebied van didaktiek en pedagogiek.


De laatste jaren zijn mijn taken op De Bron langzamerhand overgegaan van groepsleerkracht naar intern begeleider en remedial teacher. De jarenlange ervaring voor een groep komt goed van pas bij mijn huidige functie binnen de school.

Email: lieskramer@palludara.nl