Naar de molen!

Een prachtige ochtend hebben we gehad bij de Babuurster molen in Tjerkwerd.